luomuvilja

Luomuviljakaupan asetukset

SSO Maatalouden luomuviljakaupassa noudatetaan tarkasti Euroopan Unionin määrittelemiä asetuksia, joiden täytäntöönpanosta on säädetty laki. Tuotantoa koskevat standardit hyväksyy EVIRA.

Luonnonmukaisen tuotannon valvonta

Euroopan yhteisöjen neuvoston asetus (EY) 834/2007 (jatkossa neuvoston asetus) ja komission asetus (EY) 889/2008 (jatkossa toimeenpano-asetus) määrittelevät vähimmäisvaatimukset Euroopan Unionin alueella luonnonmukaisesti tuotettuina
markkinoitaville maataloustuotteille ja elintarvikkeille.

Neuvoston asetuksen luonnonmukaisen tuotannon valvontaa koskevat säädökset on Suomessa toimeenpantu Euroopanyhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta annetun lain1100/1994 (muutettu lailla 273/2003) nojalla annetulla maa- ja metsätalousministeriön asetuksella 846/2008 luonnonmukaisesta tuotannosta, luonnonmukaisten tuotteiden merkinnöistä ja valvonnasta.

Neuvoston asetuksen 42 artiklassa tarkoitetut yksityiset standardit tiettyjen eläinlajien, vesikasvien tai mikrolevien luonnonmukaisesta tuotannosta hyväksyy Elintarviketurvallisuusvirasto Evira.

Asiakirjaselvitys

loumoviljapäätös.jpg

Kaipaatko lisätietoja tuotteistamme tai palveluistamme?

Vastaamme mielellämme kysymyksiisi. Ota rohkeasti yhteyttä!

Ota yhteyttä